Privacy statement


Privacy Statement

Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken is gevestigd te Bergentheim en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40059964. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken.
b. een product of dienst afneemt bij Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. zich aanmeldt als vrijwilliger of medewerker bij Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken;
d. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer(s);
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. BSN-nummer;
j. het lidmaatschaps(nummer) van een hengelsportvereniging;
k. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
l. browsercookies;
m. foto’s;
n. strafrechtelijke gegevens.

1.3 Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken kan deze gegevens gebruiken voor:

• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• handhaving;
• het verstrekken van de wedstrijdtoestemming(en);
• het verstrekken van bewijzen van deelname aan diverse activiteiten;
• promotionele doeleinden;
• door de overheid opgelegde verplichtingen. 


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken via telefoonnummer 0523-241774 of per e-mail: hsvbergentheim@gmail.com voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• aangesloten hengelsportverenigingen en specialistenorganisaties waarvan u lid bent en Sportvisserij Nederland;
• NOC*NSF waarvan Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken indirect lid is;
• verwerkers van Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving;
• de overheid

4.2 Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelsportvereniging Bergentheim en Omstreken daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Bergentheim, 10 oktober 2018