Viswater

Bergentheimerplas

Bergentheimerplas:

De zandput aan de Twentheweg wordt gepacht door de hengelsportvereniging ‘Bergentheim en Omstreken’. Het spreekt vanzelf dat we zuinig moeten zijn op zo’n mooi stukje natuur. U mag er vissen met twee hengels, maar voeren is niet toegestaan en nachtvissen is uitsluitend toegestaan als u in het bezit bent van een 24uurs-pas.
                                                                              Ook mogen alleen leden(!) het terrein betreden. Wel dienen zij gebruik te maken van de twee toegangshekken, zoals op de tekening hieronder is aangegeven. Ook mag u alleen het gedeelte betreden dat op deze kaart is aangegeven; het betreden van aangeplante oevers is ten strengste verboden.. Ook zwemmen is niet toegestaan, evenals het bevinden van een vlot, een boot, etc. op het water. U dient zich onverwijld te legitimeren wanneer een opzichter van staatsbosbeheer er om vraagt. Als er zich moeilijkheden voordoen met onbevoegden (geen leden), meldt dit dan aan het bestuur!                                                                                                        Zoals het overal is, laat vooral geen papier en ander afval achter.                                                                                                                           Vissen in de Bergentheimerplas?     

Als lid kun je overdag vissen in de Bergentheimerplas. Wil nachtvissen als lid dan moet je een extra vis kaart kopen van €10,00. Je kunt als niet-lid maar met een geldige vispas van een andere vereniging dan van HSV 'Bergentheim en Omstreken' wel vissen bij de Bergentheimerplas, maar dan heb je een viskaart nodig. Deze kaart kost € 25,00. Met deze kaart kun je er dan ook nachtvissen. Deze kaart is verkrijgbaar bij The Roadforse dierenspeciaalzaak Sallandsestraat 27  in Hardenberg, fam. Bruggink in Bergentheim en bij Gerrie's Kiosk in Mariënberg aan de Hardenbergerweg. Voor verdere info zie onze site vispas / lidmaatschap

Open Visplanner